Импресум

Главен и одговорен уредник:
Зоран Мишевски

Редакција:
​Горан Упале
Сашо Поповски
Александар Ковачев
Мартин Танасковски

Фото:
Филип Вирановски


Технички директор:
Гоце Михаиловски

Директор:
Михајло Михајловски

Издавач:
Емедиа Груп ДОО

Emedia Group