Импресум

Главен и одговорен уредник:
Зоран Мишевски

Редакција:
​Горан Упале
Мартин Танасковски
Иван Димовски
Саше Љолес


Технички директор:
Гоце Михаиловски

Директор:
Михајло Михајловски

Издавач:
Емедиа Гроуп ДОО Битола
ул. Елпида Караманди бр. 8/1
7000 Битола

Emedia Group