Состави

Оливер Гласнер

3-4-2-1

    Јулијан Нагелсман

    4-4-2