Фотогалерија
Скапо чинеа промашувањата, Вардар пак остана со празни раце