Фотогалерија
Седумте „соколчиња“ играа колку што можеа, но не го избегнаа најлошото