Фотогалерија
Савевски ја стави иднината на тест, Македонија воигрува тим за ЕП