Фотогалерија
„Романтичарите“ вртат нова страница, со желби за враќање на старото место