Фотогалерија
Последната пречка беше само рутина, Вардар слави нова двојна круна