Фотогалерија
Новата Македонија е спремна, храбра и не се крие од одговорноста пред Тунис!