Фотогалерија
„Никелот“ од Кавадарци ја оправда улогата во Аеродром и пак е меѓу најдобрите