Фотогалерија
Најемоционалното попладне после Флензбург заврши со хепи-енд