Фотогалерија
Надежите во нефудбалски услови и снежно невреме останаа со празни раце