Фотогалерија
Младинците сакаат да ѝ ги замрсат „европските“ сметки на силната Русија