Фотогалерија
Македонија завршува во црвената комбинација