Фотогалерија
Македонија никогаш помлада, новата година тргна победнички