Фотогалерија
Храбрата Ренова не успеа да ја скокне втората европска пречка