Фотогалерија
Футсалците машки се бореа против седмата светска сила и покажаа игра која ветува!