Фотогалерија
„Фалангата“ ја менува страната, но сигурно ќе ги надвика норвешките баби