Фотогалерија
Хрватската врска го уништи Охрид за задоволство на „Чкембарите“