Фотогалерија
Атмосфера за мерак во Кавадарци, Тиквеш станува сериозен кандидат за Европа!