Фотогалерија
Атмосфера за чиста десетка, но пелистерци се „сопнаа“ против Нексе