Фотогалерија
Ако играме како со Белорусија, Олимпијада ќе гледаме само на ТВ